KIF
Aktiviteter Om Kif Artikler og debat Nyhedsbrev Links   Aktiviteter
    Årsmødet
    Kif-prisen
    Nyhedsbrev
Abstracts ved Netværk for Kvinder i Fysiks årsmøde 2001

Model membranes at interfaces – recent results from neutron reflectometry and AtomicForceMicroscopy

Beate Kloesgen

Syddansk Universitet


Soft cushioned lipid bilayers were prepared by interfacial membrane burst from vesicle suspensions onto bare and polymer-Si/SiO2 surfaces. The goal is to obtain extended biomimetic membranes for biophysical investigations such as peptide-lipid or DNA-membrane interactions. The layer structure at the interface was investigated by neutron reflectometry, the layer topology by AFM. On thin hydrophobic polystyrene (d-PS) films, reflectometry exhibits a tri-layer lipid structure that is spontaneously formed, with about 12-14 water molecules per headgroup. Frequently, the scattering contrast at the deuterated polymer/liquid - D2O interface did not vanish. This was modeled by the assumption of an additional layer of interfacial low density water, forming along the apolar interface. Lipid deposition onto a polar interface yielded a single bilayer of lipid, separated by a thin water gap from its solid support. Tapping mode AFM exhibited a complete coverage of the apolar PS interface with nanoscopic bubbles. The bubbles were stable and unavoidably formed even with degassed water. Fewer and smaller bubbles were seen when the water was exchanged by less polar solvents. The presence of nanobubbles was attributed to unfortunate wetting conditions that are caused by the hydrophobic mismatch in the contact region of hydrophobic surfaces and hydrophilic bulk liquids.(De)stabiliserende mekanismer i Jordens klima

Karina Lindberg

Danmarks Meteorologiske Institut


Det er generelt anerkendt at drivhuseffekten har en destabiliserende virkning for Jordens klima, men på lange tidskalaer ser vi ikke et klima på Jorden, der løber løbsk forårsaget af denne destabiliserende effekt. Det store spørgsmål inden for området har derfor i mange år været, hvilken mekanisme i Jordens klimasystem, der har en tilstrækkelig stabiliserende virkning til at modarbejde drivhuseffekten. Jeg vil i foredraget kort opridse et udsnit af de forskellige studier for at finde denne stabiliserende effekt med fokus på en forholdsvis ny vinkel til problemstillingen igangsat i den forskergruppe, hvor jeg arbejdede på min ph.d. Denne nye tilgang involverer som noget nyt dynamikken i aftmosfæren i form af en empirisk sammenhæng mellem det atmosfæriske impulsmoment og overfladetemperaturen. Herudover vil jeg kort beskrive hvilken indvirkning denne process har på den termohaline cirkulation i oceanet.Følelsernes spil og magt i akademia

Charlotte Block

Sociologisk Institut, Københavns Universitet


Formålet med oplægget er at vise, hvordan følelser er en aktiv kraft og indvævet i forskningen som en social praksis. Endvidere vises, hvordan den akademiske følelseskultur anviser kvinder og mænd forskellige måder at håndtere følelser på. Herigennem tildeles kvinder og mænd gennem følte relationer forskellig social plads i det akademiske rum.