KIF
Aktiviteter Om Kif Artikler og debat Nyhedsbrev Links   Aktiviteter
    Årsmødet
    Kif-prisen
    Nyhedsbrev
Kif-prisen

Kif-prisen uddeles for at skabe opmærksomhed omkring kvinders betydning for fysikkens udvikling. Prisen skal opmuntre og støtte unge kvindelige fysikere til at fortsætte deres videnskabelige karriere efter kandidatgraden og videre efter erhvervelse af ph.d.-graden, og/eller at gøre kvindelige fysikere synlige som rollemodeller såvel på universiteterne som i samfundet og i erhvervslivet.
Kif-prisen er en ærespris, der gives til en kvindelig PhD.-, specialestuderende eller nyuddannet lærer, hvis arbejde udmærker sig ved videnskabelig originalitet, særligt vellykket formidling af sit arbejde til en bred kreds eller en ekstraordinær formidlingsindsats i sin undervisning.

Kifprisen blev indstiftet i 2010 og vil fremover blive uddelt årligt.

Kif-prisen 2014

Priskommiteens begrundelser:

Dorthe Petersen Agerkvist
Fysik- og matematiklærer på Herlev Gymnasium og HF

Dorthe modtager prisen for at udvise ekstraordinært engagement og særlig tæft som fysiklærer. Kommitteen har lagt vægt på at Dorthe er en lærer som er i stand til at formidle glæden ved fysik til elever der ikke umiddelbart har interesse for faget. Fra indstillingen lød det bl.a.:

"Hun er en blændende formidler, der i kraft af sin faglige begejstring og udstråling gør stort indtryk på eleverne. Dorthe skaber en interesse for sine fag, som helt konkret kan måles i antallet af elever, der vælger fysik og astronomi på diverse tilvalgshold på Herlev Gymnasium og HF."

Desuden fremgår det af Dorthes CV at hendes engagement i fysikundervisningen rækker langt ud over den almindelige undervisning. Dorthe er fx Regionalleder for fysiklærerforeningen i Storkøbenhavn, hun deltager i fagligt udviklings arbejde såvel lokalt som nationalt og har biddraget til undervisningsmateriale inden for fysik og astrofysik.

Allison W.S. Man
PhD student at the Dark Cosmology Centre, University of Copenhagen

Allison modtager prisen for at vise sit imponerende og selvstændige forskningsarbejde i astrofysik.

Allison arbejde med forståelsen af dannelsen og udviklingen af de mest massive galaxer i universet, og har allerede her ved slutningen af sit Ph.D.-arbejdet leveret adskillige selvstændige biddrag til forskningen. Et af de vigtige spørgsmål i dette område er hvorvidt raten hvormed de massive galaxer danes har ændret sig gennem den kosmiske historie. Ved hjælp af observationer ved Hubble Space Telescope var Allison en af de første som målte dette direkte. Hun har for nyligt været måneder på Hawaii og har sammen med en ledende gruppe der, vist at de massive galakser stoppede dannelsen af stjerner tidligt i den kosmiske historie.

Kommiteen har desuden lagt særligt vægt på at Allison har søgt og opnået tid ved store internationale observatorier samt at hun har holdt foredrag ved adskillige internationale konferencer. Dette vidner om en stor modenhed og selvstændighed som sjældent ses allerede på Ph.D.-niveau.

Anne Ersbak Bang Nielsen
Postdoc. Ved Max-Planck-Institut für Quantenoptik

Anne modtager prisen for sin fremragende forskning inden for teoretisk faststoffysik.

Anne har lavet en lang række væsentlige forsknings biddrag som alle er karekteriserede ved at Anne udvikler helt nye metoder og modeller. Fx har Anne foreslået at konform feltteori kan bruges til at bygge gittermodeller, der har fraktionelle kvante-Hall-anyoner i deres grundtilstand. Grundtilstanden i dette system kendes analytisk og det giver usædvanlige muligheder for at studere de fraktionelle kvante-Hall-anyoner i stor detalje.

Kommiteen har lagt særlig vægt på at Anne er ualmindelig produktiv samtidig med at hendes forskning er af meget høj kvalitet. Anne har 23 publikationer in internationale peer reviewede tidsskrifter, hvoraf hun er første forfatter på langt de fleste, her i blandt artikler i de højt ansete tidsskrifter Physical Review Letters og Nature Communication. Anne har et stort internationelt netværk, og er allerede en aktiv vejleder som har oplært adskillige nye unge forskere.
Kif-prisen 2013

Kif-prisen 2013 gik til Mette Marie Johansen. Bedømmelsesudvalgets udtalelse er som følger:

"The KIF 2013 talent prize goes to Mette Marie Johansen (MMJ) from the Department of Photonics Engineering at the Technical University of Denmark (DTU Fotonik). MMJ was enrolled at the Honors program in physics and nanotechnology at DTU and obtained her Master’s degree in 2011. Already during her undergraduate and master studies MMJ obtained two prizes for her work and demonstrated international mobility by studying a semester in Singapore. Before starting her PhD studies she worked in 2011 as development engineer at NKT Photonics. MMJ focuses on the applicability of high quality research. She started her PhD studies at the Department of Photonics Engineering at DTU in 2012 in collaboration with NKT Photonics. She has demonstrated scientific excellence and her work has already been of importance for Danish Industry . Until now, MMJ has published eight peer reviewed papers in international journals and she is the first author on four of them . MMJ has demonstrated dedication and ambitions to contribute to important and relevant physics research. She has promising possibilities to pursue an international career in science and to develop her research leadership potential. We believe that MMJ will be an excellent role model for the next generation of young physicists.

Citation: Mette Marie Johansen is awarded the KIF 2013 talent prize for ground breaking studies on instabilities in rod fiber amplifiers. Her work comprises fundamental science as well as applied science important for future design of rod fiber lasers.

Merete Bilde, Kari Tanderup, Nils O. Andersen"


Kif-prisen 2012

I 2012 gik Kif-prisen til ph.d. studerende Christine Hartmann for banebrydende og selvstændigt arbejde med neutrino oscillationer.
Prisen blev uddelt ved Netværk for Kvinder i Fysiks (KIFs) årsmøde på Hotel Nyborg Strand den 18. juni.

Læs juryens udtalelse her.


Kif-prisen 2011

Kif-prisen 2011 gik til ph.d. Tina Hecksher fra Glas og Tid ved Roskilde Universitet, for hendes originale arbejde med at forstå superkølede væskers dynamik.
Tina Heckshers arbejde er afgørende for at øge forståelsen af og flytte fronten i et gammelt forskningsfelt.

Prisen blev uddelt ved Netværk for Kvinder i Fysiks (KIFs) årsmøde på Experimentarium tirsdag den 3. maj.

Læs juryens udtalelse her.


Fra venstre ses Kif formand Mette Grage, prisvinder Lotte Holmegaard Lotte Holmegaard fra Århus Universitet, centerleder Britt Hvolbæk Larsen NanoDTU og professor Ove Poulsen, rektor for Ingeniørhøjskolen i Århus.

Kif-prisen 2010

Lotte Holmegaard fra Århus Universitet vandt KIF - prisen 2010.
Se til juryens udtalelse her.